Priprema za kontrolni, 4. razred – Unit 6

Dragi četvrtaci,

na ovoj adresi možete da preuzmete dokument u kome su zadaci koje smo radili na pripremi za kontrolni zadatak  koji obuhvata 6. lekciju sa rešenjima na kraju dokumenta.

priprema za kontrolni, 4. razred – Unit 6

Advertisements

Upravni i neupravni govor u engleskom jeziku (Direct and indirect speech)

SAY and TELL

Kada nekome želimo da ispričamo ili prenesemo šta je neko drugi rekao, pitao ili komentarisao, koristi se neupravni govor. Neupravnim govorom mogu se preneti:

1)      Zapovesti i učtive molbe

2)      potvrdne i

3)      upitne rečenice

Pogledajte primere sa zapovestima i učtivim molbama:

Tom: “Please, come with me.“

I begged you to come with me.

Mother: “Buy some strawberries!“

Ann: Mother told me to buy some strawberries.

Primećujete da su delovi rečenice sa neupravnim govorom spojeni predlogom to. Glagol koji se nalazi iza predloga to stoji u infinitivu.

Na početku rečenice se uglavnom nalaze glagoli ask, tell ili say, a u ovom slučaju beg. Ako je reč o odričnom obliku, takođe se mora upotrebiti infinitiv, ali se ispred njega stavlja reč NOT. Evo primera:

Be home by ten o’clock!”

She told him to be home by ten o’clock.

Mother: “Don’t stay out too long!“

Mother told us not to stay too long.

Ako je trenutak u kome se prepričava događaj udaljen od trenutka kada se radnja desila, onda uvodni glagol mora biti u prošlom vremenu (told) i tada dolazi do važnih promena u glagolskim vremenima (slaganja vremena).

Helen: “I visited Moscow last summer.“

Helen said (that) she had visited Moscow the prevoius year.

Dakle, čim je glagol u uvodnoj rečenici u prošlosti, dolazi do promene glagolskih vremena u rečenicama. Tako je u prethodnom primeru Past Simple prešao u Past Perfect.

Kod glagolskih vremena se dešavaju sledeće promene:

tenses

I upitne rečenice se mogu prebaciti u neupravni govor. Kod Wh- pitanja veza između dve rečnice je Wh- zamenica  kojom počinje pitanje.

Bez slaganja vremena(kada je uvodni glagol u sadašnjem ili budućem vremenu):

George: „Where are my shoes?“

HE: George asks where are his shoes.

George asks where his shoes are.

Sa slaganjem vremena (kada je uvodni glagol u prošlom vremenu):

Kate: „Where did you buy this dress?“

Kate asked me where did I buy that dress.

Kate asked me where I bought that dress.

Red reči u neupravnom govoru je kao kod potvrdne rečenice, jer se samo prenosi ono što je neko pitao ili rekao. Kod Yes/No pitanja je slična situacija – umesto Wh- zamenice, koju nemamo, koristi se veznik IF ili WHETHER. Evo primera:

Sarah: “Have you ever seen that movie?”

Sarah wanted to know whether I had seen that movie.

Kod priloških odredaba za vreme dolazi do sledećih promena:

Now, at the moment => then, at the time

Today => that day

Yesterday => the day before, the previous day

Tomorrow => the next day, the following day

This week => that week

Last week => the week before, the previous week

Sada je vreme za sledeća vežbanja:

Reported speech 1 – Bill Gates / famous sayings

Reported speech 2

Reported speech 3

Reported speech 4

Reported speech 5 

Posle popunjavanja svih polja, kliknite na DONE kako biste proverili broj osvojenih poena, dok klik na Show answers prikazuje tačne odgovore.

Pasiv u engleskom jeziku

active vs passive voice

Pravilo za građenje pasiva u engleskom jeziku glasi:

Glagol TO BE u odgovarajućem vremenu + Past Participle

Pasiv se u engleskom jeziku upotrebljava mnogo češće nego u srpskom i to kada želimo da istaknemo ono što se dogodilo (objekat), a ne onoga ko je to uradio (subjekat). Često se ista rečenica može oblikovati na dva načina. Uporedite sledeće dve rečenice:

1U prvoj rečenici govorimo o naučniku i zanima nas šta je on pronašao. Zato se na početku rečenice on nalazi kao subjekat.

U drugoj rečenici, na početku više nije naučnik nego otkriće. Dakle, sada nam je najvažnije otkriće, a ne onaj koji ga je napravio. Objekat prve rečenice je tako postao subjekat druge rečenice, dok je subjekat prve rečenice zauzeo mesto objekta.

To samo po sebi nije dovoljno. Neophodno je promeniti i oblik pasiva iz aktiva u pasiv.

Aktiv (active) => pasiv (passive)

discovered  => was discovered

Kada se rečenica pretvara iz aktiva u pasiv, glagol TO BE mora biti u vremenu u kojem je rečenica u aktivu.

U nekim situacijama je u pasivu neophodno navesti vršioca radnje, pa ga treba staviti na kraj rečenice i ispred njega staviti predlog BY

Penicilin was discovered by Sir Alexander Fleming.

Pri postavljanju pitanja u pasivu, pomoćni glagol se stavlja ispred subjekta:

2Sada je trenutak da uradite naredna onlajn vežbanja:

Passive voice 1 – all tenses

Passive voice 2 – all tenses

Passive voice 3 

Passive voice 4 – making questions in the passive

Passive voice 5 – Past Simple and Past Perfect

Passive voice 6 – the Romans in Britain

Posle popunjavanja svih polja, kliknite na DONE kako biste proverili broj osvojenih poena, dok klik na Show answers prikazuje tačne odgovore.

Za kraj, poslušajte ovu pesmu kao ilustraciju pasiva:

Ko je bio Sveti Patrik?

Svetom Patriku, irskom svecu, episkopu i zaštitniku Irske postoji malo istorijskih podataka.

Ipak, ostalo je mnoštvo legendi, a najpoznatija je ona o tome da je proterao sve zmije iz Irske; po jednoj teoriji, zmije simbolizuju paganizam u Irskoj.

http://www.history.com/topics/bet-you-didnt-know/videos#bet-you-didnt-know-st-patricks-day

Rođen je 385. godine u zapadnoj Britaniji (verovatno u Škotskoj) u hrišćanskoj porodici. Kada je imao 16 godina, zarobili su ga gusari i prodali kao roba u Irsku, gde je šest godina radio kao čuvar stoke za svog gospodara u grofoviji Antrim.

Svoje zatočeništvo je opisao u autobiografskom delu Ispovest“(Confessio), koje je sačuvano na izvornom, latinskom jeziku. Iz ove ispovesti saznajemo da je za vreme ropstva dobro naučio irski jezik, što mu je kasnije pomoglo u prosvetiteljskom radu, kao i da ga je zatočeništvo približilo Bogu.

????????????????????????????????

Nakon šest godina ropstva, u snu je začuo glas Božiji koji mu je saopštio da će se vratiti u domovinu. Sveti Patrik je pobegao od gospodara i vratio se kući u Britaniju.

Ovaj svetac je osnovao mnogobrojne crkve i manastire širom Irske, ali prosvećenje irskog naroda nije bilo lak zadatak. Mnogo puta je bivao zatočen, izložen progonima, čak je bio bačen u okove, a susretao se i sa mnogobrojnim duhovnim opasnostima.

Svetog Patrika ikonopisci često predstavljaju sa detelinom u ruci ili kako tera zmije. Detelina je korišćena kao simbol Svete Trojice.

Saint Patrick shamrock

Dan Svetog Patrika se slavi 17. marta, na dan kada je umro (461. godine) i predstavlja irski nacionalni praznik.

Irish blessing

Present Simple Tense – upitni i odrični oblik

What doesn't kill you, makes you stronger

http://www.youtube.com/watch?v=FWJRwasIWnM

Nakon što ste odgledali ove snimke, predlažem da uradite sledeća onlajn vežbanja:

Present Simple 1 – negatives and questions

Present Simple 2 – Yes/No questions, doesn’t/don’t

Present Simple 3 – sva tri oblika  (U trećem zadatku rečenice dopunite ponuđenim glagolima.)

Present Simple 4 – sva tri oblika  (U drugom zadatku ovog vežbanja se od vas očekuje da ispravite greške u rečenici, pa da potom napišete tačnu rečenicu.  U trećem zadatku je potrebno da od ponuđenih reči napravite upitnu rečenicu;  u petom napišite odgovarajući oblik glagola u zagradi, a u šestom dodajte reči koje nedostaju da biste formirali upitne rečenice).

Posle popunjavanja svih polja, kliknite na DONE kako biste proverili broj osvojenih poena, dok klik na Show answers prikazuje tačne odgovore.

Good luck!