There is ili There are

Preporučujem vam da rešite sledeća vežbanja, kako biste upotpunili sliku o ovim gramatičkim oblicima:

There is/There are 1, There is/There are 2, There is/There are 3, There is/There are 4.

Nakon što popunite sva polja, kliknite na DONE, kako biste proverili broj osvojenih poena, dok klik na Show answers prikazuje tačne odgovore.

Good luck!

Advertisements

Glagol TO HAVE GOT

have got

Da biste bolje videli sadržaj ove slike, kliknite na nju kako bi se uvećala.

Sada je trenutak da obnovite znanje tako što ćete uraditi OVO vežbanje. Pročitajte pitanja, pa potom kliknite na odgovor za koji smatrate da je tačan (A, B ili C). Kada završite sa vežbanjem, proverite svoj rezultat klikom na Check answers, dok dugme See answers prikazuje rešenje za svaku pojedinačnu rečenicu.

Preporučujem vam i sledeće igrice: Have got 1, Have got 2Have got 3, Have got 4.

Obratite pažnju na poslednje od ova 4 vežbanja. U prvom zadatku odaberite jedan od ponuđenih odgovora za koji mislite da je tačan, pa potom ispod svake slike napisati broj rečenice koja se odnosi na nju (na primer ten).

U drugom zadatku se nalazi 10 rečenica u kojima je pogrešno napisan glagol. Vaš zadatak jeste da napišete tačnu verziju.

U trećem zadatku, na osnovu ponuđene slike, napišite šta Džordž ima, odnosno nema u svojoj sobi.

I za kraj, u četvrtom zadatku, odaberite šta Robert i Piter imaju, odnosno nemaju u svojim sobama.

 Nakon što popunite sva polja, kliknite na DONE, kako biste proverili broj osvojenih poena, dok klik na Show answers prikazuje tačne odgovore.

Places in town

places in townDa biste bolje videli sadržaj ove slike, kliknite na nju kako bi se uvećala.

Qizzy iz udžbenika “Happy Street 2″ vam pomaže da utvrdite nazive mesta u gradu u OVOJ igrici.

Rešenja možete da proverite klikom na Score.

Da biste koristili ovu igricu, morate imati instaliran program Flash Player.

Ukoliko ga nemate, možete ga pronaći na ovoj adresi (potrebno je samo kliknuti na Download now):

http://get.adobe.com/flashplayer/?no_redirect

places in town

Brojevi od 11 do 20

Na OVOJ adresi se nalazi odlična igrica koja vam pomaže u utvrđivanju brojeva od 11 do 20. Potrebno je da kliknete na odgovarajući balon kako biste sklopili zadatu reč.

Preporučujem i OVU igricu; kliknite na deo Grammar, pa potom odaberite Basketball. U ovoj igrici imate tri nivoa pitanja; najlakša su obeležena loptom koja vam donosi jedan poen (1 point), nešto teža pitanja donose dva poena  (2 points), dok najteža pitanja nose tri poena (3 points), ukoliko se tačno odgovori na njih. Kada obaberete odgovarajuću košarkašku loptu, videćete pitanje i tri ponuđena odgovora. Kliknite na onaj za koji smatrate da je tačan, pa potom na loptu na kojoj piše Shoot.